Research Mentors

 • Dr. Arthi Raveendran
 • Dr. Prashant Kumar Shrivastava
 • Dr. Durgesh Nandan
 • Dr. Rajkumar N
 • Dr. Anil K. S. Bankoti
 • Dr. Kumar Mohit
 • Dr. Vivek Pathak
 • Dr. Siddharth Misra
 • Dr. Prasenjit Banerjee
 • Dr. Prateek Jain
 • Dr. Sharad Tiwari
 • Dr. Ashish Wamanrao Selokar
 • Dr. Sanjeev Kumar
 • Dr. Sachin Kansal
 • Dr. Mangnanil Goswami
 • Dr. Feba Thomas
 • Dr. Mohammed Iqbal
 • Dr. Ranjan Kumar Behera
 • Dr. Nilanjan Das
 • Dr. Nikesh Vellu Valappil
 • Dr. Lakshmi P
 • Geo George Philip
 • Namrata Nanda
 • Yaminidhar Reddy