Research Advisors

 • Namrata Nanda
 • Durgesh Nandan
 • Dr. Murali S.
 • Dr. Rajkumar N
 • Dr. Anil K. S. Bankoti
 • Dr. Vinay Kumar Jain
 • Dr. Kumar Mohit
 • Dr. Aanchal Kahtri
 • Vivek Pathak
 • Siddharth Misra
 • Uma Ramachandran
 • Titiksha Oza
 • Dr. Raja Meyyan
 • Prof. Rahul G. Choudhury
 • Dr. Prasenjit Banerjee
 • Dr. Ishan Bhardwaj
 • Dr. Prateek Jain
 • Dr. L. P. Srivastava
 • Rama Krishna Gupta Potnuru
 • Dr. S. Parthasarathi
 • Feba Thomas, Ankit Malik
 • Mangesh Lodhe
 • K T Vigneswara Rao
 • Poulomi Ganguly
 • Mohammed M
 • Dr. Ranjan Kumar Behera
 • Dr. Nilanjan Das
 • Dr. Kiran
 • Dr. Sukhdev Singh
 • Dr. Nikesh Vellu Valappil
 • Dr. B Ramachandran
 • Mallampalli Srikanth
 • Dr.B.V.Seshu Kumari
 • Sumit Arora
 • Lakshmi P